Отделения

Профил на купувача
Новини


14

14 май 2016

Първа копка на обект: „Разширяване на МБАЛ – град Раковски за детско отделение“"

21

Сряда 21 октомври 2015

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧЕН ТЪР С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ №501.1897 - ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА МБАЛ-РАКОВСКИ ЕООД"

18

Сряда 18 декември 2013

Обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за 2014 година"

04

Сряда, 04 май, 2011

Обществена поръчка с предмет “Доставка на лекарства и консумативи за нуждите на "МБАЛ Раковски" ЕООД”

15

Петък,15 април, 2011

Интервю на "Канал М" с д-р Иван Томбашки - управител на "МБАЛРаковски" ЕООД

13

Събота, Ноември 13, 2010

Страница на МБАЛ Раковски вече е обновена, тука ще намирате актуална информация, новини, снимки....