Отделения

Новини

03

Четвъртък, 03 януари, 2013

Обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за 2013 година"

04

Сряда, 04 май, 2011

Обществена поръчка с предмет “Доставка на лекарства и консумативи за нуждите на "МБАЛ Раковски" ЕООД”

15

Петък, 15 април, 2011

Интервю на "Канал М" с д-р Иван Томбашки - управител на "МБАЛ Раковски" ЕООД

13

Събота, Ноември 13, 2010

Страница на МБАЛ Раковски вече е обновена, тука ще намирате актуална информация, новини, снимки....